top of page
Begeleiding individueel

 

ProjectCoaching.Nu begeleidt samen met andere hulpverleners mensen individueel. Dit kan zijn in de thuissituatie of op de dagbesteding.

Daarbij wordt samengewerkt met twee collega-bedrijven die ook actief zijn binnen de zorg en dus bekend zijn met de verschillende doelgroepen.

Door deze constructie is in situaties waarbij een van de hulpverleners ziek mocht worden, altijd de zorg richting de zorgvrager geborgd.

De financiering loopt vanuit een persoonsgebonden budget. Waar nodig houden wij contact met gemeenten,  het netwerk van de kandidaat en eventueel de bewindvoerder.

-Heeft u zorg nodig maar weet u niet hoe de indicatie bij het CIZ of bij uw gemeente  moet aanvragen?

-Zoekt u passende zorg voor een familielid, maar weet u niet hoe u dit kunt  opstarten?

-Weet u niet bij welke instantie u een indicatie moet aanvragen (gemeente of CIZ)?

-Wilt u inzicht krijgen in de kosten van een zorgtraject?

 Heeft u al een indicatie of beschikking maar weet u niet hoe u passende zorg kunt  regelen?

Met al deze vragen kunt u bij ons terecht. Wij helpen bij het aanvragen van een indicatie, het uitvoeren van een diagnostisch onderzoek of het geven van informatie over een bestaande indicatie of beschikking.

INDIVIDUELE

BEGELEIDING

MAATWERK

PROFESSIONELE 
BEGELEIDING

FINANCIERING 

VANUIT PGB

bottom of page