top of page
Sociale Activering – Re-integratie – Jobcoaching

 

Als gecertificeerd jobcoach werk ik in opdracht van het re-integratiebedrijf dat van het UWV de opdracht heeft gekregen voor sociale activering, re-integratie of Jobcoaching op de werkplek.

Bij sociale activering worden activiteiten ingezet die de eerste stap naar werk betekenen. Men doet werkervaring en werkritme op bij bedrijven en ontwikkelt daarbij vaardigheden die men in een vervolg traject naar werk nodig heeft. Dit kan ingezet worden voor mensen met een WGA-, Wajong- of Ziektewetuitkering. De opdracht komt van het UWV in samenwerking met gemeenten.

 

Bij re-integratie wordt er gezocht naar een (nieuwe) werkplek die matcht met het profiel van de kandidaat. Deze krijgt maatwerk aangeboden om tot een passende werkplek te komen. Vanuit deze werkplek kan, wanneer nodig, jobcoaching aangevraagd worden.

Dit gebeurt volgens de methodiek Supported Employment. 

 

Jobcoaching wordt vooral ingezet bij de Wajongeren of bij mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Trajecten kunnen lopen via de gemeenten of het UWV.

Jobcoaching kan ook plaatsvinden in opdracht van de werkgever, die hiervoor toestemming heeft gekregen van het UWV. We hebben het dan over ‘interne jobcoaching’. Hierbij geeft de jobcoach ondersteuning op de werkplek en zorgt hij ervoor dat de begeleiding professioneel plaatsvindt.

Er moet een goede balans zijn tussen de opbrengsten en de kosten van de werknemer, zodat een goede basis ontstaat voor een langdurige werkrelatie. Voor de werknemer houdt dit in dat hij naar vermogen zijn werk kan doen, zich kan ontwikkelen en niet over- of ondervraagd wordt. Zo ontstaan de voorwaarden om met plezier bezig te zijn in het werk.

Behalve dat dit energie mag kosten, levert dit vooral energie op!

 

 

bottom of page