top of page
Jobcoaching vanuit de methodiek Supported Employment 

 

Bij de methodiek van Supported Employment gaat het om een gestructureerde werkwijze van arbeidstoeleiding en training en begeleiding op de werkplek. Visie achter Supported Employment

 

1. Ieder mens heeft recht op werk en het recht zijn eigen

    inkomen te verwerven.

2. Ieder mens heeft mogelijkheden en talenten gekregen die hij kan inzetten     om naar vermogen mee te participeren in de maatschappij.

3. Een mens leert het best in de praktijk.

 

Supported Employment vertrekt vanuit respect voor de kandidaten en sluit aan bij zijn of haar wensen, motieven en mogelijkheden. Daarbij moeten deze aansluiten bij de mogelijkheden en competenties van onze kandidaten. De dialoog tussen jobcoach en de kandidaat vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid. Onze kandidaat wordt maximaal betrokken bij het opstellen van het traject. Bij het zoeken van een baan proberen wij maximaal rekening te houden met de wensen en mogelijkheden van onze kandidaten. De regie ligt zoveel mogelijk in handen bij de kandidaat zelf. Wanneer een passende baan gevonden is, kan op de werkplek de juiste ondersteuning geboden worden die het beste past bij het takenpakket. Bij Supported Employment wordt begeleiding geboden op maat: iemand met een mentale handicap heeft immers een andere begeleiding nodig dan iemand met een psychische belemmering. Deze begeleiding is zo lang en intensief als nodig voor onze  kandidaten. Dit wordt per halfjaar bekeken in overleg met cliënt, werkgever, coach en de opdrachtgever. (Gemeente of UWV)

 

 

SUPPORTED

EMPLOYMENT

SPECIAAL OP MAAT

 

Bij Supported Employment wordt begeleiding op maat geboden: iemand met een mentale handicap heeft immers een andere begeleiding nodig dan iemand met een psychische belemmering. Deze begeleiding is zo lang en intensief als nodig voor de kandidaat. Dit wordt per halfjaar bekeken in overleg met de kandidaat, werkgever, coach en de gemeente of het UWV.

bottom of page