top of page
Dariuz loonwaardemeting

 

Project Coaching.Nu voert volgens de uniforme Dariuz methodiek loonwaarde metingen uit. Dit kan in opdracht van bedrijven en gemeenten plaatsvinden.

Bij het bereiken van duurzame uitstroom speelt het instrument loonkostensubsidie een belangrijke rol.

Om de hoogte van deze subsidie vast te stellen is een loonwaarde meting vereist, welke objectief en betrouwbaar dient te worden vastgesteld. Dariuz doet dit door een loonwaarde-deskundige te faciliteren met een betrouwbare methodiek.

Hierbij voert de loonwaarde-deskundige een assessment uit, waarna hij/zij aan de hand van de resultaten een bedrijfsbezoek verricht. De bevindingen van dit bedrijfsbezoek koppelt de loonwaarde-deskundige terug in het online systeem, wat resulteert in een betrouwbare en valide meting van de loonwaarde en loonkostensubsidie van de medewerker.

 

Waarom kiezen voor de Dariuz methodiek?

Betrouwbaar

  • Wetenschappelijke basis

  • Ruime kennis en ervaring

  • Gevalideerd instrument

 

Efficiënt

  • Kostenbesparing door minimale tijdsinvestering

  • Aansluiting met een advies voor ontwikkeling

 

Effectief  

  • Duurzame uitstroom en verhogen loonwaarde

  • Beperking schadelast

  • Aansluiting op landelijk begrippenkader

  • Voldoet aan eisen Participatiewet

 

 

BETROUWBAAR

EFFICIENT

EFFECTIEF

bottom of page